Kezdőlap

> Polgármesteri köszöntő
> Kezdőlap

Településünkről

> Szárazd bemutatása
> Látnivalók

Önkormányzat

> Képviselő testület
> Önkormányzati hivatal
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
> Start Közfogl. Program
> Pályázatok

Letöltések

> Rendeletek
> Nyomtatványok

Szociális ellátások

> Szociális étkeztetés
> Házigondozás
> Falugondnoki szolgálat
> Gyermekjóléti-, Családsegítő szolgálat

Egészségügy

> Védőnői szolgálat
> Gyermekorvos
> Háziorvos

Intézmények

> Könyvtár és Teleház

Civil szervezetek

Galéria

Fórum

Könyvtár és Teleház

 

Fenntartó

Szárazd Község Önkormányzata

Cím

7063 Szárazd, Béke utca 169.

Könyvtár vezető

Korodi Ildikó

Telefon és Fax

74/402-218

E-mail

szarazd.telehaz@gmail.com

 

NYITVA TARTÁS

 

Hétfő

14-17

Kedd

14-17

Szerda

14-17

Csütörtök

14-17

Péntek

14-17

 

SZOLGÁLTATÁSOK

 

 • Kölcsönzés
 • Helyben használat
 • Folyóiratok
 • Számítógépek

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

(Érvénybe lép 2014. március 1-jétől)

 

Könyvtárunk nyilvános könyvtár. A dokumentumok védelme, illetve a könyvtárhasználók jogainak érvényesülése érdekében a használat feltételeit az alábbi szabályzat tartalmazza.

A könyvtár látogatása és a beiratkozás a szárazdi lakosoknak ingyenes, más településen élők könyvtárközi kölcsönzés keretében olvashatják a nálunk meglévő dokumentumokat.

A beiratkozáskor kért adatok:

(személyes adatok védelméről a könyvtár gondoskodik)

 

 • Név
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve
 • Lakcím
 • Személyi igazolvány, vagy útlevélszám
 • Elérhetőségek: telefonszám, mobiltelefon szám, e-mail.
 • 14 éven aluli, személyi igazolvánnyal nem rendelkezőknek, szülői jótállás nyilatkozata

 

ÁLTALÁNOS KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYOK

 

 • A dokumentumok kölcsönzési ideje 1 hónap. Ez külön kérésre további 1 hónappal meghosszabbítható, ha a dokumentumra nincs előjegyzés.
 • A kölcsönzött dokumentumra előjegyzés kérhető.
 • Egyidejűleg 6 dokumentum kölcsönözhető.
 • A kölcsönzések tényét aláírással kell hitelesíteni.
 • A kölcsönzési idő lejártakor 1 hét türelmi idő után levélbeli figyelmeztetéssel él a könyvtár.
 • A késedelmi díj mértéke 1 hónap türelmi idő után 10 Ft/hét/db.
 • A könyvtárunkba vissza nem hozott dokumentumok értékét bírósági úton hajtjuk be.

 

A dokumentumok elvesztése esetén elsősorban az adott dokumentum azonos kiadású pótlását. Ennek hiányában a 2 évnél nem régebbi dokumentum esetében annak tényleges árát, 2 évnél régebbi kiadásúnál az adott dokumentum eszmei, gyűjteményi értékét kérjük.

 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS LEHETŐSÉGE

 

Állományunkból hiányzó dokumentumokhoz az ODR (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) szolgáltatásán keresztül, könyvtárközi kölcsönzés útján juthatnak az olvasók.

 

 • Alkalmanként 4 db dokumentum kölcsönözhető.
 • A könyvtárközi kölcsönzés útján kölcsönzött dokumentumok kölcsönzési ideje nem hosszabbítható meg.
 • Határidő túllépésekor a késedelmi díj összege könyvenként 1000,- Ft.
 • A megkért dokumentumok postai költségét az Illyés Gyula Megyei Könyvtár rendezi.
 • Hosszas, többszöri késedelem esetén az olvasó kizárja magát ebből a szolgáltatásból.

 

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

 

A szárazdi gyermekek részére ingyenesek a gyermekkönyvtári szolgáltatások, a kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok.

A szárazdi könyvtárba beiratkozott olvasók és lakosok részére ingyenes a számítógép és internet használat.

Lehetőség van nyomtatásra és fénymásolásra fekete-fehér színben (szerzői jogi törvényeknek megfelelően)

 

 

 

 

 

 

TOVÁBBI SZABÁLYOK

 

 • A látogatók személyes értékeiért a Könyvtár és Teleház anyagi felelősséget nem vállal.
 • Ittas, szembetűnően, vagy érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő, (esetleg hiányos) öltözékben megjelenő személy a Könyvtár és Teleház épületében nem tartózkodhat, a könyvtáros joggal szólíthatja fel távozásra.
 • Dohányozni csak az épületen kívül lehet, 5 méter távolságra a bejárattól.
 • A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni.
 • Rendezetlen díjtartozású olvasó tartozása rendezéséig a további kölcsönzésből kizárja magát.
 • Ideiglenesen kizárható a Könyvtár és Teleház szolgáltatásaiból az, aki a szabályokat megszegi, hangoskodik, viselkedésével másokat zavar, provokál, bosszant, esetleg megfélemlít, aki a Könyvtár és Teleház javaiban kárt tesz, aki a többi használót bármely más módon a legkisebb mértékben is akadályozza jogai gyakorlásában.

 

KÜLDETÉSÜNK

 

Olvasóink számára szeretnénk biztosítani, hogy korlátozások nélkül hozzáférjenek bármilyen dokumentumhoz, információhoz, a magyar és egyetemes kultúra kincseihez, továbbá segítsük az önművelést és a szabadidő hasznos eltöltését.

Segítünk eligazodni az információk sokaságában, igyekszünk barátságos környezetet teremteni a gyermekeknek is a tanuláshoz és szórakozáshoz.

A német anyanyelvű és nemzetiségű olvasóinknak a német nyelvű letéti dokumentumokkal segítjük anyanyelvük, kultúrájuk és hagyományaik ápolását.